Πιστοποιημένος Ειδικός Barista - Certified Professional Barista (CPB)

cpbΗ RedBlue Training σε συνεργασία με την ACTA ( τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο τμήμα του bar.

Σε ποιους απευθύνεται:

Καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος γνώσεων, από την καλλιέργεια του καφέ και τις διάφορες τεχνικές κατασκευής έως τον πιο ποιοτικό τρόπο σερβιρίσματός του που θα συναρπάσει γευστικά, το CPB απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία barista που θέλει να ενταχθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή/τουριστική ή επισιτιστική μονάδα και να αποδείξει την αξία του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Στόχος:

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές αρχές καλλιέργειας και επεξεργασίας του καφέ
 • Χειρίζονται τα βασικά εργαλεία και μηχανήματα παρασκευής ροφημάτων
 • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της ποιότητας του νερού στο τελικό αποτέλεσμα
 • Παρασκευάζουν κάθε είδους καφέ, τσάι, σοκολάτα
 • Αποδείξουν με εγκυρότητα τις γνώσεις που διαθέτουν για να ασκήσουν το επάγγελμα τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ιστορικά στοιχεία
 • Ο καφές βοτανολογικά
 • Μύλος άλεσης
 • Σκληρότητα νερού
 • Τρόποι παρασκευής καφέ
 • Σοκολάτα
 • Τσάι

Αξιολόγηση Υποψηφίου:

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δυο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Διάρκεια: 24ΩΡΕΣ

 

Δείτε εδώ το pdf