Πιστοποιημένος Βοηθός Μάγειρα - Certified Comi Chef (CCCh)

CCCHH RedBlue Training σε συνεργασία με την ACTA (τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) δίνει τη δυνάτοτητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο τμήμα τrς μαγειρικής τέχνης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το CCCh απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο της Μαγειρικής Τέχνης καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες.

Στόχος:

Στόχος του προγράμματος είναι ο πιστοποιημένος Μάγειρας να γνωρίζει τη δομή της κουζίνας μιας επισιτιστικής μονάδας και όλες τις τεχνικές για την ορθή ανάδειξη του επαγγέλματος. Επίσης, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργασθεί σε κάθε είδους επαγγελματική κουζίνα.

Περιεχόμενα Προγράμματος:

  • Σκεύη Κουζίνας
  • Κύριοι & Βοηθητικοί Χώροι (Κουζίνας)
  • Τρόποι Ψησίματος
  • Γαστρονομικές Ορολογίες
  • Θερμοκρασίες Συντήρησης Προϊόντων
  • Υγιεινή Χώρου και Προσωπική Υγιεινή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:24 ΩΡΕΣ

 

Δείτε εδώ το pdf