Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου - Certified Front Office Professional (CFOP)

CFOPΗ RedBlue Training σε συνεργασία με την ACTA ( τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο τμήμα υποδοχής των ξενοδοχειακών μονάδων.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενεργούς υπαλλήλους υποδοχής σε ξενοδοχειακή μονάδα, σε Πτυχιούχους Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και σε ενεργούς υπαλλήλους ξενοδοχειακής μονάδας που εργάζονται σε θέσεις διαφορετικές από το front office ή που επιθυμούν να εργασθούν στο τμήμα υποδοχής. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν εποχιακά σε ξενοδοχειακές μονάδες (αυτοδίδακτοι) και που με το CFOP θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας.

Στόχος:

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τη λειτουργία της υπηρεσίας υποδοχής καταλυμάτων
 • Την τουριστική νομοθεσία σε βασικές συναλλαγές με τουρίστες
 • Τα κυριότερα τουριστικά προϊόντα
 • Την αντιστοιχία υπηρεσιών διαμονής και τουριστών
 • Την 24ωρη διαδικασία ενημέρωσης και παρακολούθησης λογαριασμών
 • Τα σύγχρονα θέματα εξυπηρέτησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ξενοδοχειακή διοίκηση και βασικές αρχές λογιστικής
 • Το τμήμα υποδοχής
 • Υπηρεσία υπνοδωματίων
 • Κρατήσεις
 • Αφίξεις
 • Τήρηση λογαριασμών
 • Αναχωρήσεις
 • Ταμείο
 • Προσφορά συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών
 • Διαχείριση παράπονων
 • Νέες τεχνολογίες και υπηρεσία υποδοχής

Διάρκεια: 30 ΩΡΕΣ

 

Δείτε εδώ το pdf