Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Σερβιτόρος - Certified Professional Waiter (CPW)

CPWΗ RedBlue Training σε συνεργασία με την ACTA (τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στο τμήμα του σερβιρίσματος.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το CPW απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους ως σερβιτόροι, επιθυμώντας να εργαστούν σε παντός είδους καταλύματα, σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων επισιτισμού καθώς και σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων αναψυχής. Επίσης απευθύνεται και σε έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Στόχος:

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις κατηγορίες των επισιτιστικών επιχειρήσεων καθώς και τον ορισμό του επαγγέλματος του τραπεζοκόμου
 • Αναγνωρίζουν τα τμήματα παραγωγής και κατανάλωσης μιας επισιτιστικής επιχείρησης
 • Ξεχωρίζουν τα διαφορετικά είδη εξοπλισμού των επισιτιστικών επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση τους, καθώς και τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στον χειρισμό του
 • Γνωρίζουν την ιεραρχία και τα γενικά καθήκοντα του προσωπικού της κουζίνας
 • Προετοιμάζουν το χώρο εστίασης - αναψυχής για τοσερβίρισμα γευμάτων - ποτών
 • Υποδέχονται τους πελάτες έχοντας ως βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία
 • Γνωρίζουν όλους τους διαφορετικούς τρόπους σερβιρίσματος
 • Μπορούν να συντάσσουν και να διαμορφώνουν ένα μενού σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες
 • Απαριθμούν και να αναλύουν τις διαφορετικές κατηγορίες και τύπους δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής
 • Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
 • Εισπράττουν τους λογαριασμούς και να συμμετέχουν στη διαδικασία κλεισίματος του χώρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Εισαγωγή
 • Διακρίσεις των επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εγκαταστάσεις επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εξοπλισμός επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Ιεραρχία, οργάνωση και καθήκοντα προσωπικού επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Οργάνωση εργασιών επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Τρόποι σερβιρίσματος
 • Ανάλυση γευμάτων
 • Λειτουργιά τραπεζαρίας εστιατόριου
 • Σύνθεση καταλόγου εστιατορίου
 • Οργάνωση δεξιώσεων και εκδηλώσεων
 • Το ταμείο του εστιατορίου
 • Room service και mini bar

Αξιολόγηση Υποψηφίου:

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις εξεταστικής διαδικασίας, τη γραπτή και την πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.

Διάρκεια: 25 ΩΡΕΣ

 

Δείτε εδώ το pdf