Σεμινάρια για μηχανικούς

Η εταιρεία RedBlue Education διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές και Στελέχη Κατασκευαστικών & Τεχνικών Εταιρειών.

ΣΤΟΧΟΣ:

Η απόκτηση και ενίσχυση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της παραγωγής και της οικονομίας και στη δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
  • ISO 9001:2000 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • REAL ESTATE-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • PROJECT MANAGEMENT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (PRIMAVERA, MS PROJECT)
  • ERP: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
  • MANAGEMENT ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  • 3D STUDIO MAX
  • ARCHICAD
  • AUTOCAD