Σεμινάρια για μηχανικούς

Η εταιρεία RedBlue Education διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια για Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές και Στελέχη Κατασκευαστικών & Τεχνικών Εταιρειών.

ΣΤΟΧΟΣ:

Η απόκτηση και ενίσχυση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες της παραγωγής και της οικονομίας και στη δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
 • ISO 9001:2000 ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • REAL ESTATE-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • PROJECT MANAGEMENT ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (PRIMAVERA, MS PROJECT)
 • ERP: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • MANAGEMENT ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • 3D STUDIO MAX
 • ARCHICAD
 • AUTOCAD