Σεμινάρια για την υγεία

Η εταιρεία RedBlue Education διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια στον κλάδο της Υγείας.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ:

Σε ενεργά στελέχη μονάδων υγείας, φοιτητές και απόφοιτους σχολών επαγγελμάτων υγείας και σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.

ΣΤΟΧΟΣ:

Η απόκτηση ειδικών γνώσεων και πρακτικών ώστε να ανταποκρίνονται άρτια στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

 • Medical Management
 • Medical Recepionist
 • Medical Secretary
 • Διατμηματική Επικοινωνία στο χώρο της Υγείας
 • Διασφάλιση σωστής Επικοινωνίας & Πληροφόρησης στο χώρο της Υγείας
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Σεμινάριο E-Marketing & Social Media για Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας
 • Αποτελεσματικό Marketing Υπηρεσιών Υγείας
 • Διαχείριση Εσωτερικών και Εξωτερικών Κρίσεων στο χώρο της Υγείας
 • Διαχείριση Παραπόνων στο χώρο της Υγείας
 • Εξυπηρέτηση πελατών και Επικοινωνία σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Υγείας
 • Medical English